Toimivia ja kustannustehokkaita ohjelmistoratkaisuja

Asiakastiedon hallintaan Matilda CRM

Matilda CRM (customer relationship management) markkinoinnin ja myynnin tuen sovellus, joka on kehitetty osoitetietojen ja asiakastiedon hallintaan. Sen avulla voidaan tallentaa varsinaisten asiakkaiden ohella myös tilapäiset kampanjakohteet.

Käsiteltäessä tiettyä osaa asiakas- tai kampanjakunnasta voidaan poimia työaineisto, jota käytetään jatkossa. Myynnin tukisovellus antaa mahdollisuuden esimerkiksi päivittäisen tai viikoittaisen työ- ja reittiohjelman muodostamiseen. Kontaktit ja käynnit voidaan hoitaa luodun reittiohjelman mukaan.

Asiakkaiden ostohistoria antaa tietoa tilausten tai muiden toimenpiteiden tekoon. Rekisteristä voi muodostaa luetteloita, jotka voi tulostaa tai tallentaa haluttuun muotoon.