Toimivia ja kustannustehokkaita ohjelmistoratkaisuja

Kirjanpito

Matilda-kirjanpito mahdollistaa kirjanpidon hoitamisen vaivattomasti reaaliajassa. Tositteiden käsittelyrutiinista on helppo siirtyä kirjanpidon vaatimiin rutiineihin. Muiden Matilda-sovellusten tositteet siirtyvät kirjanpitoon, joten vain suorat viennit tehdään suoraan kirjanpitoon.

Tuloslaskelma ja tase on mahdollista laskea ja tulostaa kauden aikana, vaikka kaikkia kirjauksia ei olisikaan vielä tehty. Tämän ansiosta voidaan työskennellä joustavasti, koska esim. tilinpäätöksen yhteydessä voi hakea sopivan tilikauden tuloksen kokeellisesti.

Ohjelma mahdollistaa taseen ja tuloslaskelman vertailun edelliseen vuoteen ja budjettiin ja vertailun tulostamisen. Tilikartta sekä tuloslaskelma- ja tasemallit määritellään aina käyttäjäkohtaisiksi, joten voit rakentaa kirjanpidon juuri sellaiseksi kuin itse haluat.

Raportit

 • Tilitiedot
 • Tuloslaskelma- ja tasemallit
 • Päiväkirjat
 • Pääkirja
 • Tuloslaskelma
 • Tase
 • Alv-laskelma
 • Kustannuskirjanpidon raportit

Kustannusraportointi

Kirjanpidon alasovellus on kustannuskirjanpito, joka käyttää aineistona kirjanpidon tositteita. Kustannuskirjanpitoon voidaan syöttää suoraan vain sinne kuuluvia tositteita.

Raportit ja kustannusvientien päiväkirja ovat tulostettavissa käsittelykuukauden tiedoista tarpeen mukaan. Ohjaustietojen avulla tulostettavat kustannusraportit voidaan tehdä halutun muotoisiksi. Tulostettavissa raporteissa on mahdollista vertailla sekä budjettia että edellisen vuoden tietoja.

Tilikartta ja kustannusraporttien ohjaukset määritellään aina käyttäjäkohtaisiksi, joten raportointi voidaan rakentaa käyttäjän toiveiden mukaisesti.

Raportit

 • Tuloslaskelma- ja tasemallit
 • Kustannusvientien päiväkirjat
 • Kustannuskirjanpidon raportit
 • Budjetointiraportit
 • Liitännät taulukkolaskelmiin

Myyntireskontra

Matilda-myyntireskontran avulla saatavia hallitaan joustavasti. Laskut siirtyvät laskutusvaiheesta automaattisesti myyntireskontraan. Reskontran luetteloita voidaan selailla ja tulostaa tarpeen mukaan näytölle tai paperille.

Asiakkaiden suoritukset kirjataan reskontraan viitesuorituksina. Laskut tiliöidään valmiiksi kirjanpitoa varten jo tilauksen syöttövaiheessa, joten ne ovat valmiit siirrettäväksi kirjanpitoon. Maksuvalvonnan edellyttämät muistutukset ja korkolaskut voidaan tulostaa tarpeen mukaan.Reskontran pankkiyhteydet toimivat yleisimmillä verkkopankeilla ja pankkiohjelmistoilla.

Myyntilaskujen maksuja valvotaan myyntireskontran avulla. Sovellus on reaaliaikainen, joten kaikki syötetyt viennit tulevat voimaan heti syötön jälkeen. Reskontraan syötettyjä vientejä voidaan myös korjata tai ne voidaan poistaa tarvittaessa. Myyntilaskut siirtyvät reskontraan laskutusajon myötä, joten vain laskutusajon ulkopuoliset laskut pitää syöttää reskontraan.

Suoritukset saadaan pankeista vaivattomasti viitesuorituksina. Reskontran ylläpito voidaan tehdä käyttäjän aikataulun mukaan esimerkiksi päivittäin. Suorituksia on mahdollista syöttää myös suoraan, kun ne kohdistetaan asiakkaan laskuille.

Ennakkosuoritukset ja hyvityslaskut kohdistetaan halutuille laskuille erillisen kohdistusrutiinin avulla, jossa voidaan valita kohdistettavat laskut ja suoritukset.

Tietojen siirto

Myynti- ja suoritustiedot siirto kirjanpitoon tapahtuu myyntipäiväkirjana ja suorituspäiväkirjan tiliyhteenvedoista. Kirjaus on mahdollista tehdä joko konekielisenä siirtona tai syöttämällä viennit erikseen kirjanpitoon.

Reskontran kyselyt

Reskontran kyselyiden avulla voidaan selailla asiakkaiden reskontratilannetta ja saatavien ikäjakaumaa.

Myyntireskontran käsittelyrutiinit

 • Reskontran ylläpidot
 • Laskujen syöttö
 • Suoritusten syöttö
 • Hyvitysten kohdistaminen
 • Ennakkosuoritukset
 • Reskontrakyselyt
 • Saatavien ikäjakauma
 • Viivästyskorkokyselyt
 • Viitesuoritukset
 • Myyntireskontran tulostukset: päiväkirjat
 • Reskontraluettelo
 • Saatavien ikäjakauma
 • Avointen laskujen luettelo
 • Karhut
 • Korkolaskut
 • Asiakkaiden saldoluettelo

Ostoreskontra

Matilda-ostoreskontran avulla ostovelkaa voidaan hallita joustavasti. Toimittajien laskut voivat olla sekä euro- että valuuttalaskuja. Kun saapunut lasku kirjataan reskontraan, on se valmis poimittavaksi maksuun.

Maksupoiminnalla valitaan halutut laskut, joko yhden tai useamman, jotka lähetetään (kotimaisina, ulkomaisina tai SEPA -maksuina) pankkiohjelman välityksellä pankkiin. Pankkiohjelmaksi käyvät kaikki yleiset, kuten Basware, OpusCapita, SOLO, Sampo jne.

Lasku on mahdollista tiliöidä valmiiksi kirjanpitoa varten joko laskun luontivaiheessa tai myöhemmin tiliöintirutiinilla. Tämän jälkeen lasku on valmis tosite, joka siirtyy kirjanpitoon joko yhteenvetona tai laskuittain.

Ostoreskontralla valvotaan ostolaskujen maksuja. Sovellus on reaaliaikainen, joten kaikki syötetyt viennit tulevat voimaan heti syötön jälkeen. Reskontrasovellukseen syötettyjä vientejä voidaan myös korjata tai ne voidaan poistaa tarvittaessa.

Laskut syötetään reskontraan laskujen syöttöohjelman avulla. Kun lasku syötetään, se voidaan jakaa useille tileille kirjanpitoon. Myös valuuttalaskujen käsittely on mahdollista.

Halutut laskut voidaan poimia maksatukseen. Valituista laskuista tulostetaan luettelo, ja maksutiedosto lähetetään pankkiin. Tässä vaiheessa maksut on mahdollista kirjata suoraan reskontraan tai ne voidaan syöttää jälkeenpäin tositteista tavallisella suoritussyötöllä.

Siirto kirjanpitoon

Kirjaus kirjanpitoon voidaan tehdä joko konekielisenä tai syöttämällä viennit kirjanpitoon tiliyhteenvedosta.

Reskontran kyselyt

Reskontran kyselyistä selviävät esimerkiksi reskontratilanne ja saatavien ikäjakauma. Ostoreskontran pankkiyhteyksien hoitoon käyvät yleisimmät verkkopankit ja pankkiohjelmistot.

Ostoreskontran käsittelyrutiinit

 • Reskontran ylläpidot
 • Laskujen syöttö
 • Suoritusten syöttö
 • Hyvitysten kohdistus
 • Reskontrakyselyt
 • Velkojen ikäjakautuma
 • Laskujen maksatus

Ostoreskontran tulostukset

 • Päiväkirjat
 • Reskontraluettelo
 • Velkojen ikäjakauma
 • Avointen laskujen luettelo
 • Maksatusehdotukset
 • Maksuluettelo ja maksutiedosto
 • Toimittajien saldoluettelo
 • Toimittajaluettelot
 • Ostohistoria.

˄ Takaisin sivun alkuun.

Kysy lisää Matilda-taloushallinto-ohjelmista!